Przedszkole w Sabniach z filiami

08-331 Sabnie
ul. Gówna 71

Telefon: 25 787 45 17

W skład Gminnego Przedszkola w Sabniach wchodzą:

Filia w Zembrowie
Filia w Kupientynie

Gminne Przedszkole w Sabniach z Filiami w Zembrowie i Kupientynie jest gminną jednostką organizacyjną, działa na zasadach jednostki budżetowej.

Skip to content