Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje w wys. 500,00 zł miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia.

Na pierwsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł,  lub kwoty 1200,00 zł,  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia przysługuje niezależnie od dochodu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach informuje, iż

od dnia 1 sierpnia 2018 roku      

przyjmowane będą wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 drogą elektroniczną wnioski można składać od dnia 1 lipca 2018 roku