„Dobry start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach informuje, iż

od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku

przyjmowane będą wnioski na świadczenie „Dobry start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

  • drogą elektroniczną wnioski można składać od dnia 1 lipca 2018 roku
  • wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na dziecko do ukończenia 20 roku życia, lub 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.