Suchodół

Powierzchnia w hektarach:
Suchodół Szlachecki – 239
Suchodół Włościański – 362
Liczba gospodarstw rolnych:
Suchodół Szlachecki: 48
Suchodół Włościański – 78
Liczba budynków mieszkalnych: 85
Liczba mieszkańców:
Suchodół Szlachecki – 118
Suchodół Włościański – 174

Właściciel Suchodoła Paweł Kostka w latach 1476-1482 był poświadczony w źródła jako wojski drohicki.

Około 1528 roku wieś należała do do rodzin Suchodolskich i Kostków herbu Ślepowron.

W latach 70-tych XVII wieku Suchodół był własnością Krasińskich, a w 1800 roku należał do Franciszka Święckiego.

W 1846 roku sporządzono Wykaz wszelkich dóbr z hipoteki jawnych z wymienieniem właściciela i szacunku z dawnej guberni podlaskiej. Podaje się, że Suchodół należał do Katarzyny Bujalskiej, a jego wartość wynosiła 19 500 rubli srebrem.

Obecnie miejscowość Suchodół Szlachecki liczy 118 mieszkańców, a Suchodół Włościański 174. Leży przy drodze krajowej nr 63.

Miejscowość należy do parafii Grodzisk (informacje o parafii).

We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (informacje o OSP Suchodół).

Do sołectwa Suchodół należy wieś Klepki.

Skip to content