Sabnie

Powierzchnia w hektarach: 692
Liczba gospodarstw rolnych: 107
Liczba budynków mieszkalnych: 107
Liczba mieszkańców: 390

Od połowy XV wieku Sabnie stanowiły własność królewską. Należały do tak zwanej włości gródecko-grodziskiej, która do końca XV wieku była wydzierżawiana przez wielkich książąt prywatnym osobom. We wsi zamieszkiwała ludność pochodzenia ruskiego. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z drugiej połowy XV wieku.

W XV wieku Hołowienki należały do starostwa drohickiego, ale już od końca tego wieku były oddane w dzierżawę osobom prywatnym. Pierwszym znanym dzierżawcą był Jakub Dowojnowicz starosta drohicki, po nim Jan Litawor Chreptowicz i jego żona, a od 1530 r. Stanisław Olędzki.

W 1846 roku sporządzono Wykaz wszelkich dóbr z hipoteki jawnych z wymienieniem właściciela i szacunku z dawnej guberni podlaskiej. Podaje się, że Sabnie należały do ks. Jana Pawłowicza, a ich wartość wynosiła 12 600 rubli srebrem.

Spis właścicieli i majątków ziemskich guberni siedleckiej powiatu sokołowskiego z 1888 roku podaje, że wieś należała do Henryka Tchórznickiego.

Obecnie miejscowość Suchodół Szlachecki liczy 390 mieszkańców. Leży przy drodze krajowej nr 63.

Miejscowość należy do parafii Grodzisk (więcej o parafii).

We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (informacje o OSP Sabnie).

Skip to content