Parafia Nieciecz

Historia

Parafia w Niecieczy jest najstarszą parafią na terenie Gminy Sabnie, a także jest zaliczana do najstarszych w tej części Podlasia.

W 1457 roku wzniesiono kościół pod wezwaniem Jezusa Chrystusa, Panny Najświętszej Maryi Dziewicy, św. Doroty, którego fundatorem był Stanisław Nieciecki herbu Gozdowa, dziedzic Niecieczy i Wirowa.

W 1470 roku ks. Marcin Krzeszowski (Krzeczowicz) herbu Gryf, biskup łucki (1468-1483), potwierdził akt fundacyjny, różne nadania i włączył do parafii Nieciecz wieś Bujały.

Od XV do XVIII wieku właścicielami Niecieczy była rodzina Niecieckich, herbu Gozdawa, a następnie rodziny: Bujalskich, Lisieckich (od 1770), Łopuskich (od 1791).

Drugi, drewniany kościół został zbudowany w 1713 r. staraniem Jana Dziekońskiego, regenta lubelskiego i miejscowego proboszcza ks. Jana Pacewicza.

W 1847 roku proboszczem parafii Nieciecz został ks. Franciszek Tuszyński (1806-1875). W 1863 roku razem z ówczesnym dziedzicem Niecieczy Władysławem Aleksandrem Rawiczem rozpoczął starania o budowę nowej świątyni, która wówczas została rozebrana. Rząd carski nie wyraził zgody na budowę nowej świątyni ponieważ uznano, że byłoby to szkodliwe dla prawosławia. Wówczas wzniesiono tymczasową drewnianą kaplicę.

Po śmierci księdza proboszcza w 1875 roku zlikwidowano parafię w Niecieczy w ramac represji za pomoc unitom. Wiernych przyłączono do trzech parafii: Jabłonna Lacka, Sokołów Podlaski, Zembrów.

Dwa lata po wydaniu carskiego edyktu tolerancyjnego – w 1907 roku parafianie Niecieccy przystąpili do wznoszenia drewnianego kościoła. Głównym fundatorem był dziedzic majątku Kupientyn – Adolf Zambrzycki (1850-1928). Budowę zakończono w 1910 roku. Proboszczem został ks. Rajmund Pianko. Po odzyskaniu niepodległości parafia w Niecieczy została wznowiona dnia 7 kwietnia 1919 r. przez ks. biskupa siedleckiego, czyli podlaskiego Henryka Przeździeckiego. Pierwszym proboszczem został wówczas ks. Bronisław Żebrowski.

W godzinach rannych 19 maja 1950 roku drewniany kościół spłonął z niewyjaśnionych przyczyn. W ciągu dwóch miesięcy zbudowano tymczasową świątynię.

Obecny, murowany kościół zbudowano latach 1950-1953 pod kierunkiem ówczesnego proboszcza – ks. Stanisława Sitniczuka. Projektantem budynku był arch. Pawlikowski z Warszawy. Konsekracja kościoła odbyła się 4 października 1953 roku, a dokonał jej ks. Biskup Ignacy Świrski.

Od 15 lipca 1982 roku proboszczem parafii Nieciecz jest ks. Stanisław Falkowski. Jego staraniem w 1985 roku zbudowano, znajdująca się obok kościoła, murowaną dzwonnicę.

W pobliżu kościoła znajduje się zabytkowa, murowana plebania z 1906 roku. Została ona wzniesiona przez dziedziców majątku Kupientyn – Jadwigę i Adolfa Zambrzyckich. Obok stoi murowana organistówka wraz z salką parafialną, która została zbudowana w latach 1975-1976, staraniem księdza Kazimierza Kuryłka.

Adres

Nieciecz Włościańska 11
08-331 Sabnie

Dane o parafii

Założona: 27.01.1457 r.
Mieszkańców: 1200
Katolików: 1200

Proboszcz

ks. kan. Waldemar Górski
tel. 25 781 17 62

Emeryt

ks. kan. Stanisław Falkowski

Porządek Mszy św.:

– dni zwykłe: 8.00, 17.00 (okres zimowy) lub 18.00 (okres letni)
– niedziele i święta: 9.00, 11.30
– święta niebędące dniami wolnymi od pracy: 8.00, 18.00

Odpusty:

św. Maksymiliana Kolbego, św. Marcina

Księgi metrykalne:

Księgi Chrztów: od 1925 r.
Księgi Małżeństw: od 1925 r.
Księgi Zmarłych: od 1925 r.

Miejscowości w parafii:

  • Bałki
  • Bujały Gniewosze
  • Kolonia Kupientyn
  • Nieciecz Włościańska
  • Nieciecz Dwór
  • Niewiadoma
  • Wierzbice-Strupki
  • Wyrąb

Źródło: Diecezja Drohiczyńska

Galeria

Skip to content