Parafia Grodzisk

Historia

W 1463 roku mieszkańcami wsi Grodzisk (wówczas zwanej Grodzysko) byli Rusini.

Pierwsze wzmianki o istnieniu w Grodzisku obrządku wschodniego (unickiej) pod wezwaniem św. Michała Archanioła sięgają 1604 roku. Należała ona wówczas do diecezji płockiej. Katolicy obrządku unickiego należeli do parafii w Niecieczy, a wyznawcy obrządku łacińskiego do parafii Zembrów.

Obecny drewniany kościół zbudowano w 1778 roku kosztem parafian.

W okresie prześladowań unitów przez władze carskie parafianie grodziscy wraz ze swoim proboszczem ks. Ignacym Bukowickim wiernie trwali w jedności z Kościołem Katolickim. Niektórzy z nich ponieśli śmierć męczeńską. Księdza proboszcza i niektórych parafian osadzono w więzieniu w Siedlcach.

W lutym 1875 roku parafia została najechana przez 400 osobowy odział pułkownika Dewela.
W 1875 roku kościół został zmieniony w prawosławną cerkiew.

Od 1915 roku w kościele jest parafia rzymskokatolicka. Pierwszym proboszczem po odzyskaniu świątyni został ks. Stanisław Próchniewicz.

W czasie II wojny światowej w 1944 roku kościół został lekko uszkodzony, natomiast spaleniu uległy wszystkie budynki gospodarskie.

Kapitalny remont grodziskiej świątyni przeprowadził w latach 1999-2003 ks. Antoni Sieczkiewicz, wykonując między innymi nową wieżę na kościele.

Obok kościoła stoi murowana plebania zbudowana w 1945 roku, staraniem ks. Józefa Wiąckiewicza. Jej generalny remont i rozbudowę przeprowadził w latach 2000-2001 ks. Antoni Sieczkiewicz.

Adres

Grodzisk 4
08-331 Sabnie

Dane o parafii:

Założona: 1604 r.
Erygowana: 09.04.1919 r.
Mieszkańców: 903
Katolików: 901

Proboszcz

ks. kan. Antoni Sieczkiewicz
tel. 25 787 41 24

Porządek Mszy św.:

– niedziele i święta: 8.00, 10.00
– święta niebędące dniami wolnymi od pracy: 8.00, 17.00

Odpusty:

Trójcy Przenajświętszej, św. Michała Archanioła

Księgi metrykalne:

Księgi Chrztów: od 1798 r.
Księgi Małżeństw: od 1826 r.
Księgi Zmarłych: od 1826 r.

Miejscowości w parafii:

  • Grodzisk
  • Klepki – 1/2 wsi
  • Sabnie
  • Suchodół

Źródło: Diecezja Drohiczyńska

Galeria

Skip to content