Miejsca Pamięci Narodowej

Miejscowość: Zembrów
Rodzaj obiektu: mogiła indywidualna
Miejsce obiektu: cmentarz
Data powstania: 1920 r.
Temat upamiętnienia:
Ś.P. Michał Demidecki – Demidowicz
Ochotnik Ułan I P. Szer.
Zginął w obronie Ojczyzny pod Zambrowem 7 VIII 1920 r.
Przeżywszy lat 17
Śpij spokojnie synku
Bohaterze ukochany

Miejscowość: Nieciecz
Rodzaj obiektu: mogiła indywidualna
Miejsce obiektu: cmentarz
Data powstania: 1920 r.
Temat upamiętnienia:
Obrońcom Ojczyzny
II Pułku Draganów
poległym w 1920 r.
Harcerze Szkoły Podstawowej w Niecieczy
Cześć ich pamięci

Miejscowość: Wymysły
Rodzaj obiektu: mogiła indywidualna
Miejsce obiektu: przy drodze powiatowej Sabnie – Wymysły
Data powstania: 1943 r.
Temat upamiętnienia:
Tablica I:
Adam Sosnowski
sierż. Podch. GROT
żołnierz Armii Krajowej
IV Uderzeniowego
Batalionu Kadrowego
Kawaler krzyża Walecznych
Zginął 15 maja 1943 roku
w walce z okupantem niemieckim
Cześć jego pamięci
Tablica II:
Nieznany żołnierz niemiecki
Zginął w lipcu 1944 roku

Miejscowość: Suchodół
Rodzaj obiektu: mogiła indywidualna
Miejsce obiektu: przy drodze krajowej w miejscowości Suchodół
Data powstania: 1944 r.
Temat upamiętnienia:
W hołdzie żołnierzom węgierskim i ofiarom
II wojny światowej społeczeństwo
Gminy Sabnie
Suchodół, wrzesień 2001 r.

Miejscowość: Wymysły
Rodzaj obiektu: pomnik
Miejsce obiektu: obiekt zlokalizowany na skraju lasu wsi Wymysły
Data powstania: 1994 r.
Temat upamiętnienia:
Pamięci żołnierzy AK, WiN, Brygady Wileńskiej poległym na ziemi sokołowskiej w walce z komunistycznym zniewoleniem o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej
„…a kiedy trzeba
na śmierć idą po kolei
jak kamienie przez boga
rzucone na szaniec…”

Juliusz Słowacki
8 tabliczek z napisami:
Arkadiusz Czapski – Tajfun
Józef Oleksiak – Mały, Wichura
Tadeusz Domżalski – Rekrut
Kazimierz Wyrozębski – Sokolik
Józef Rostek – Iskra
Józef Ludwik Małczuk – Brzask
Eugeniusz Tokarski – Radziwił
Uwagi:
Fundatorem obiektu jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Miejscowość: Stasin
Rodzaj obiektu: pomnik
Miejsce obiektu: obiekt zlokalizowany na skraju lasu na granicy wsi Stasin
Data powstania: 05.06.1998 r.
Temat upamiętnienia:
W hołdzie pomordowanym mieszkańcom Stasina przez hitlerowskiego okupanta w dniu 5 czerwca 1943 r.
1. Jakubik Stanisław l. 50
2. Jakubik Antoni l. 25
3. Jakubik Stanisław l. 22
4. Kazanowski Jan l.21
7. Żuk Heronim l. 21
8. Długoszewski Leon l. 24
9. Długoszewski Jan l. 18
10. Łomot Franciszek
11. Jakubik Kazimierz
Uwagi:
Fundatorem pomnika jest Pan Jerzy Tomczuk i Nadleśnictwo Sokołów Podl.

Miejscowość: Nieciecz
Rodzaj obiektu: pomnik
Miejsce obiektu: obiekt zlokalizowany na cmentarzu wsi Nieciecz
Data powstania: 18.09.1994 r.
Temat upamiętnienia:
Cześć i Chwała
Obrońcom ojczyzny
Ofiarom wojny z okresu zniewolenia
18.IX.1944 roku
Uwagi:
Fundatorem pomnika jest proboszcz parafii Nieciecz Ks. Stanisław Falkowski

Miejscowość: Nieciecz
Rodzaj obiektu: postument, pomnik
Miejsce obiektu: obiekt zlokalizowany przy kościele parafialnym w Niecieczy
Data powstania: 19.10.1985 r., 16.10.2009
Temat upamiętnienia:
Bóg i Ojczyzna
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
1947-1984
Męczennika za wiarę
Ojczyzny i Solidarność
Uwagi:
Fundatorem pomnika jest proboszcz parafii Nieciecz Ks. Stanisław Falkowski

Skip to content