Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony ziemi w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Nabór wniosków w ramach przedmiotowego programu prowadzony będzie w trybie otwartym.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są na stronie http://wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/21216

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

  1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
  2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
  3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie

Należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej:

Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu w WFOŚiGW w Warszawie: 22 504 41 00 wew. 169.

Dodaj komentarz

Skip to content