Ogłoszenie

Informujemy, że termin składania wniosków na zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zostaje przedłużony do dnia 12 lipca 2019r.

Dodaj komentarz

Skip to content