XLII Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na  XLII Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018r. (wtorek ) o godzinie 10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapoznanie z Uchwałą  Nr Si.56.2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Sabnie na rok 2018.
 5. Zapoznanie z Uchwałą Nr Si.57.2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sabnie , przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030.
 6. Zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sabnie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
 12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, informacje.
 14. Przyjęcie protokółu  Nr XLI/177/2017 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2017r.
 15. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content