Informacja

Informuję, że zgodnie z  art.5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1289 ze zm.) właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.

Zabrania się wyrzucania błota, śniegu, lodu na drogi.

Wójt Gminy Sabnie
/ – / Ireneusz Piotr Wyszyński

 

2 komentarze do “Informacja”

Dodaj komentarz

Skip to content