Szkolenie w celu utworzenia nowej strategii rozwoju dla obszaru LGD Tygiel Doliny Bugu

Zapraszamy mieszkańców gminy na szkolenie, które realizujemy w celu utworzenia nowej strategii rozwoju dla obszaru LGD Tygiel Doliny Bugu na lata 2014-2020 z  wykorzystaniem doświadczeń nabytych w obecnej perspektywie finansowej w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Temat: Szkolenie  dotyczące warunków i możliwości pozyskiwania środków finansowych w obecnej perspektywie finansowej w ramach LSR SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz w  ramach przedsięwzięć i celów LSR w perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście zidentyfikowanych problemów, celów i przedsięwzięć obecnej i nowej lokalnej strategii rozwoju.

Dla gmin: Repki, Jabłonna Lacka, Sabnie szkolenie odbędzie się w Repkach, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Parkowa 7, 2.09.2014r. – od godz.9.00-13.00 w tym 15 min. przerwy

Zapraszamy do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia udziału w szkoleniu do dnia 12 września  2014 roku, do godziny 15.30. Tel. (85)6557706, biuro@tygieldolinybugu.pl

Liczymy na Państwa udział oraz współpracę we wspólnym kształtowaniu kierunków rozwoju, to Państwo decydujecie na jakie przedsięwzięcia zostaną skierowane środki z PROW 2014-2020.

Zarząd Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

Dodaj komentarz

Skip to content