Podział Gminy Sabnie na okręgi wyborcze oraz ich granice, numery i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art.422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/139/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 pażdziernika 2012r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Maz.  z dnia 23 listopada 2012r. poz.8040) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  do przeprowadzenia wyborów wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

 

1

Sołectwo Kupientyn  : 61-69 nieparzyste, od 70 do końca 1
2 Sołectwo Kupientyn ( Kupientyn: 1-60,62-68a parzyste, Jadwisin)

Sołectwo  Kupientyn-Kolonia,

 1

3 Sołectwo Grodzisk 1
4 Sołectwo Hołowienki 1
5 Sołectwo Sabnie 1
6 Sołectwo Suchodół  (Suchodół Szlachecki, Suchodół Włościański, Klepki) 1
7 Sołectwo Kurowice :  1-38a,40-86 parzyste. 1
8 Sołectwa: Kolonia Kurowice, Kurowice: 39-61 nieparzyste, od 88 do końca 1
9 Sołectwo Zembrów 1
10 Sołectwa: Kolonia Hołowienki, Wymysły 1
11 Sołectwo Tchórznica Włościańska 1
12 Sołectwa: Stasin, Tchórznica Szlachecka

 1

13 Sołectwa: Nieciecz – Dwór, Niewiadoma 1
14 Sołectwo Nieciecz Włościańska 1
15 Sołectwa: Chmielnik, Hilarów, Kostki -Pieńki

(Kostki-Pieńki ,Pieńki Suchodolskie)

1

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest lokal Urzędu Gminy Sabnie ul. Główna 73.

 

Wójt Gminy Sabnie

Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content