Agencja Rozwoju Mazowsza zaprasza do udziału w projektach

Agencja Rozwoju Mazowsza zaprasza do udziału w projektach: „Akademia Unijna III” i „ITeraz Mazowsze II”.

Projekt „Akademia Unijna III” jest skierowany do pracujących osób dorosłych, zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych w samorządzie i jego jednostkach organizacyjnych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności poza godzinami pracy.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone BEZPŁATNE szkolenia z następujących bloków tematycznych: MicroSoft Office Specialist, rachunkowość i finanse, zarządzanie kryzysem w firmie, radzenie sobie z konfliktem i stresem, komunikacja interpersonalna, prezentacje i wystąpienia publiczne.

więcej o projekcie: www.au3.pl

Głównym celem projektu „ITeraz Mazowsze II” jest stymulacja rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i instytucjami wsparcia na terenie Mazowsza w zakresie zastosowań innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych poprzez umożliwienie osobom pracującym na Mazowszu ( ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich ) zdobycia wiedzy z zakresu nowych możliwości związanych z wykorzystaniem komputera i Internetu w pracy i komunikacji.

więcej o projekcie: www.itm2.pl

Dodaj komentarz

Skip to content