Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Sabnie informuje, że w odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sabnie oraz rozesłane do 3 potencjalnych wykonawców zapytanie o cenę 20 szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „NOWY ZAWÓD – SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SABNIE” nr POKL.09.05.00-14-524/10 w przewidzianym terminie wpłynęły dwie oferty, wszystkie zostały poddane procedurze ofert. Inne oferty nie wpłynęły.

Pełna treść informacji

Dodaj komentarz

Skip to content