Spotkanie na temat środków z EFS dla organizacji pozarządowych z powiatu sokołowskiego

W dniu 12 maja 2011 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – partner projektu „Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach” przeprowadziło spotkanie informacyjne „Możliwości realizacji przez organizacje pozarządowe projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie powiatu sokołowskiego”.

Reprezentanci stowarzyszenia przedstawili informacje na temat możliwości realizacji projektów konkursowych w Planie Działania dla Priorytetu VII i IX na rok 2011, a także zmiany w Systemie realizacji PO KL w 2011 roku.

Na spotkaniu gościli również przedstawiciele Łosickiego Stowarzyszenia Rozwoju „EQUUS”. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o realizowanym, w partnerstwie między innymi z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokołowie Podlaskim, w ramach POKL projekcie „Tu też jest praca”, który oferuje wsparcie dla organizacji pozarządowych (więcej informacji: www.tutezjestpraca.pl).

Dodaj komentarz

Skip to content