Zapytanie ofertowe

Urząd Gminy Sabnie

w ramach projektu „NOWY ZAWÓD – SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SABNIE” POKL.09.05.00-14-524/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPRASZA

do złożenia oferty na przeprowadzenie 20 kursów zawodowych dla mieszkańców Gminy Sabnie:
1. Kurs prawa jazdy kat. C,
2. Kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B,
3. Kadry i płace z programem komputerowym,
4. Bukieciarstwo i florystyka z elementami decoupage,
5. Kasa fiskalna z obsługą komputera,
6. Operator koparko-ładowarki kat. III,
7. Operator żurawia samojezdnego,

oraz szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.

Pełna treść informacji

Dodaj komentarz

Skip to content