Niewiadoma

Powierzchnia w hektarach: 402
Liczba gospodarstw rolnych: 40
Liczba budynków mieszkalnych: 35
Liczba mieszkańców: 99

We wsi znajduje się grodzisko z XI w. (więcej na ten temat)

Znane jest nadanie książąt Janusza mazowieckiego i Witolda z pierwszej połowy XV wieku mówiące o wsi Niewiadoma. W 1424 roku wieś należała do parafii Sokołów. W 1457 roku utworzono parafię w Niecieczy i włączono do niej Niewiadomą, chociaż formalne przeniesienie nastapiło dopiero w 1619 roku.

W 1518 roku Stanisław Niewiadomski był marszałkiem dworu Piotra Kiszki z Ciechanowca.

Obecnie niewiadoma Niewiadoma to miejscowość licząca 99 mieszkańców. Leży przy drodze powiatowej relacji Nieciecz – Sabnie.

Wieś należy do parafii Nieciecz (informacje o parafii).

We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (informacje o OSP Niewiadoma).

Na gruntach Niecieczy, Niewiadomej, Kolonii-Kupientyn i Kupientyna powstaje Zbiornik Niewiadoma (informacje o inwestycji).

Skip to content