Nieciecz

Nieciecz Włościańska

Powierzchnia w hektarach: 539
Liczba gospodarstw rolnych: 107
Liczba budynków mieszkalnych: 88
Liczba mieszkańców: 346

Nieciecz-Dwór

Powierzchnia w hektarach: 320
Liczba gospodarstw rolnych: 52
Liczba budynków mieszkalnych: 45
Liczba mieszkańców: 144

Pierwotnie wieś nosiła nazwę Niecieca lub Nieciecza, która z czasem została zastąpiona przez określenie: Nieciecz Włościański. Wieś powstała w wyniku osadnictwa ludności Mazowsza. W 1424 roku ks. Grzegorz z Buczkowa, biskup włodzimierski włączył ją do nowo utworzonej parafii w Sokołowie. 27 stycznia 1457 Stanisław Nieciecki, dziedzic na Niecieczy i Wirowie, ufundował pierwszy drewniany kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Doroty Dziewicy i Męczennicy i św. Marcina Biskupa. W roku 1470 ks. Marcin Krzeszowski herbu Gryf, biskup łucki (1468-1483), włączył do parafii Nieciecz wieś Bujały-Gniewosze. Do XVIII wieku właścicielami miejscowości była rodzina Niecieckich, herbu Poraj. Później rodziny: Bujalskich, Lisieckich (od 1770) i Łopuskich (od 1791). Drugi kościół został, staraniem Jana Dziekońskiego, regenta lubelskiego i miejscowego proboszcza ks. Jana Pacewicza, zbudowany w roku 1713. W 1847 roku proboszczem parafii został ksiądz Franciszek Tuszyński (1806-1875). W 1863 roku, razem z ówczesnym dziedzicem Niecieczy Władysławem Aleksandrem Rawiczem, rozpoczął starania o budowę nowej świątyni. Rząd carski uznał jednak, że postawienie nowego kościoła będzie szkodliwe dla prawosławia. Po śmierci księdza Tuszyńskiego zlikwidowano parafię, pretekstem był fakt, iż kościół groził zawaleniem, jednak faktycznie była to represja za udzielanie pomocy unitom. W dwa lata po wydaniu edyktu tolerancyjnego z dnia 30 kwietnia 1905 roku, przystąpiono do budowy drewnianego kościoła kosztem dziedzica majątku Kupientyn – Adolfa Zambrzyckiego.

Obecnie miejscowość Nieciecz-Dwór liczy 144 mieszkańców, a Nieciecz Włościańska 346. Leży przy drodze powiatowej relacji Sokołów Podlaski – Jabłonna Lacka.

Miejscowość jest siedzibą założonej w 1457 roku parafii (więcej na ten temat).

W Niecieczy działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (informacje o OSP Nieciecz).

Na gruntach Niecieczy, Niewiadomej, Kolonii-Kupientyn i Kupientyna powstaje Zbiornik Niewiadoma (informacje o inwestycji).

Nieciecz Włościańska

Nieciecz Dwór

Skip to content