Informacja o zmianie numerów telefonów

W związku z modernizacją centrali telefonicznej Urzędu Gminy Sabnie przedstawiamy nowy wykaz numerów telefonów:

Referat Organizacyjno – Społeczny
pokój nr 1, tel. 25 506 56 70 (sekretariat, działalność gospodarcza, promocja, oświata, Rada Gminy)
pokój nr 2, tel. 25 506 56 75 (ewidencja ludności, sprawy obronne)

Referat Finansowy
pokój nr 3, tel. 25 506 56 74 (księgowość)
pokój nr 4, tel. 25 506 56 73 (skarbnik)
pokój nr 5, tel. 25 506 56 76 (podatki)

Referat Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska
pokój nr 8, tel. 25 506 56 77 (budownictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, gospodarka gruntami, drogi, inwestycje, zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  tel. 25 506 56 80

Dodaj komentarz

Skip to content