Informacja o możliwości złożenia wniosku na zakup preferencyjny węgla

Wójt Gminy Sabnie

 informuje mieszkańców o możliwości złożenia wniosku

na zakup preferencyjny węgla

Węgiel mogą zakupić wyłącznie osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego w kwocie 3 000 zł

          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022r. ilość węgla dostępna dla osoby uprawnionej do zakupu wynosi:

1,5 tony do 31.12.2022r.

1,5 tony od 01.01.2023r.

Wniosek o zakup węgla można złożyć:

  • w Urzędzie Gminy Sabnie, ul. Główna 73
  • elektronicznie przez ePUAP (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem  osobistym).

Wniosek należy złożyć do 18.11.2022r. (włącznie)

Wniosek na zakup preferencyjny węgla.

Wniosek na zakup preferencyjny węgla

Dodaj komentarz

Skip to content