Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sabniach można składać wnioski

o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje jeżeli przeciętne miesięczne dochody na jedną osobę nie przekraczają:

  • 2100 złw gospodarstwie domowym  jednoosobowym
  • 1500 zł w gospodarstwie domowym wieloosobowym

Wnioski należy złożyć do dnia  31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do dnia 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana w jednej racie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Kwota dodatku  osłonowego wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków kwota dofinansowania będzie wynosiła rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 1437,50  zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że po przekroczeniu kryterium dochodowego,  dodatek będzie wypłacony w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą, o którą został przekroczony dochód. Minimalna kwota w jakiej może być wypłacony dodatek osłonowy wynosi 20 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sabniach pod numerem telefonu:

 

–   25 787 41 60

  –   516 727 930

 

Dodaj komentarz

Skip to content