Odbiór 3 inwestycji dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W piątek 26 listopada br. odbył się uroczysty odbiór 3 zadań, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zadanie nr 1 w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych pn.:  „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr. ew. 191 w miejscowości Hołowienki,  o długości 583 m.

Koszt całkowity zadania – 212.008,21 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 60.000,00 zł

Inwestycję wykonała firma: F.H.U BRUK-BUD Piotr Skoczek, Pogorzel ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów

Zadanie nr 2 pn.: „Naturalistyczny staw retencyjny KIERZ w miejscowości Grodzisk”.

Całkowita kwota kosztów poniesionych na realizację zadania wyniosła 114 144 zł, otrzymana dotacja w wysokości 57.072,00 zł, pozostałe środki  w kwocie 57.072,00 zł pochodzą z budżetu gminy Sabnie.

Zadanie zrealizowano w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia i Ochrony Powietrza i Mikroklimatu „Mazowsze 2021”.

Wykonawcą inwestycji była firma: TB Trans Tomasz Bielarski, Nieciecz Włościańska 51,08-331 Sabnie.

Zadanie nr 3 pn.: „ Remont budynku Strażnicy OSP Suchodół”.

Koszt całkowity zadania : 24.700,00 zł., w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 22.000,00 zł

Dodaj komentarz

Skip to content