Apelujemy o racjonalne korzystanie z wody

W związku z dużym zapotrzebowaniem na pobór wody w ostatnim okresie, zwracam się z prośba o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody uzdatnionej. Prosimy o zaniechanie podlewania ogródków i trawników.

Musimy pamiętać, że brak wody do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt gospodarskich.

Dodaj komentarz

Skip to content