Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie, przyjętego Uchwałą Nr LII/309/2014 Rady

Gminy Sabnie z dnia 12 listopada 2014r.

W związku z zamiarem przystąpienia przez Radę Gminy Sabnie w miesiącu listopad 2020r. do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie, przyjętego Uchwałą Nr LII/309/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 12 listopada 2014r., zawiadamiam o możliwości składania przez zainteresowanych wniosków o zmianę ww. studium.

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Sabnie, ul. Główna 73,
08-331 Sabnie, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2020r.
Po upływie tego terminu wnioski nie będą mogły być uwzględnione.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której wniosek dotyczy.

 

Wójt
Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content