Konkurs: „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, do którego zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających za zadanie podniesienie prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców województwa o rodzajach wolontariatu i obszarach pracy wolontariuszy, a także zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas oceny zgłoszonych kandydatów, brane będą pod uwagę przede wszystkim:

  • zaangażowanie,
  • innowacyjność,
  • skuteczność,
  • partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Wyniki konkursu poznamy w terminie do 30 października 2020 r. zostaną opublikowane na stronach: www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.

Gdzie wysłać zgłoszenie?

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa – osobiście lub za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną na adres dialog@mazovia.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat.

Formularz zgłoszeniowy: aby pobrać, kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Skip to content