Dofinansowanie do usuwania azbestu

Wójt Gminy Sabnie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się przez Gminę Sabnie
o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest w ramach ,,Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Zainteresowane osoby fizyczne z terenu naszej gminy, które mają już zdjęty leżący eternit do odbioru (a nie zgłosiły jeszcze tego do Urzędu Gminy)  lub planują w tym roku wymianę pokrycia dachowego, zapraszam do składania wniosków.

Dofinansowaniu podlegają koszty:  załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych oraz składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie gminy Sabnie.

Z dofinansowania skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Sabnie.

Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA!

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Sabnie,  tel. (25)787 41 93.

Dodaj komentarz

Skip to content