Zadanie pn. Budowa pomostu na zalewie Niewiadoma współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Dodaj komentarz

Skip to content