Przebudowa drogi w Suchodole Włościańskim

Na początku września br. Wójt Gminy Ireneusz Piotr Wyszyński podpisał umowę na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geod. 309 w miejscowości Suchodół Włościański”. Wykonawcą robót została firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski. Zakres prac obejmował: wbudowanie warstwy kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm z materiału dostarczonego przez Gminę Sabnie w ilości 104,19m3, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową – jezdnia z odsadzkami i skrzyżowanie – 829m2, pobocza z kruszywa naturalnego – 300m2 oraz regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem – 5 szt. Wartość inwestycji – 48 158,81 zł brutto.

Dodaj komentarz

Skip to content