Szacowanie strat w związku z suszą

W związku z napływającymi zgłoszeniami oraz wnioskami mieszkańców z terenu Gminy Sabnie w sprawie strat jakie spowodowało niekorzystne zjawisko atmosferyczne jakim jest susza Wójt Gminy Sabnie informuje, że wszelkie szkody powstałe na skutek ww. zjawiska należy w trybie natychmiastowym do dnia 06.07.2018 r. zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 8.

Straty szacowane będą w następujących uprawach:
– zboża ozime;
– zboża jare;
– rzepak i rośliny strączkowe;
– krzewy owocowe;
– drzewa owocowe;

Do wniosku producent rolny dołącza:
– Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
– Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

Załącznik:
Wniosek o szacowanie szkód

Dodaj komentarz

Skip to content