Fundusze unijne dla Gminy Sabnie i OSP Nieciecz

Dnia 12 lutego wójt Ireneusz Piotr Wyszyński oraz skarbnik Katarzyna Kawczyńska w imieniu Gminy Sabnie podpisali umowę z członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Stefanem Krajewskim na dofinansowanie dwóch zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotowane inwestycje będą dotyczyły budowy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej – na utworzenie placu zabaw w miejscowości Kurowice gmina otrzyma kwotę 61 002 zł, natomiast na budowę przystani dla łodzi przy zbiorniku Niewiadoma kwotę 94 052 zł.

W dniu 28 lutego prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Niecieczy Tomasz Bielarski oraz skarbnik Robert Strzała podpisali umowę z członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Stefanem Krajewskim dotyczącą dofinansowania projektu „Rozwój aktywności mieszkańców Niecieczy poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej”. Dotacja będzie wynosiła 50 000 zł. W spotkaniu uczestniczył wójt Ireneusz Piotr Wyszyński. W ramach dofinansowanego zadania zostanie zakupione 180 sztuk krzeseł bankietowych, nowoczesny sprzęt audiowizualny, sprzęt AGD do kuchni, system ogrzewania, meble, wyposażenie siłowni, sprzęt sportowy, zestawy zabawowe dla dzieci oraz stroje dla drużyny piłkarskiej z Niecieczy.

Dodaj komentarz

Skip to content