Konferencja „Od pomysłu do realizacji”

W dniu 27 września 2017 r. w Siedlcach odbyła się konferencja zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych „Od pomysłu do realizacji – wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020”.

Tematem spotkania, jak zaznaczyła Magdalena Sałata, Kierownik Oddziału MJWPU w Siedlcach, było przedstawienie planów i wyzwań na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, możliwości pozyskania funduszy europejskich w ramach pakietu dla średnich miast, zmian w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz podsumowania dotychczasowej aktywności i sukcesów beneficjentów RPO WM 2014-2020.

Konferencja służyła również wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi, a także potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich. Dodatkowo była doskonałą okazją do zaprezentowania istotnych opinii, celów oraz planów w ramach trwającej perspektywy oraz pokazanie drogi do dofinansowania, realizację projektów i ich efekty.

Efekt realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020 dotyczący budowy instalacji odnawialnych źródeł energii realizowany przez gminę Sabnie przedstawił Ireneusz Piotr Wyszyński– Wójt Gminy.
Gmina Sabnie realizuje zadanie  inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie”. Zamówienie polega na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w miejscowości Sabnie, tj. Zespołu Szkół im. Heleny Mniszek, Gminnego Przedszkola oraz Urzędu Gminy. Na zadanie to pozyskano środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoenergetyczną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

W ramach prac modernizacyjnych zaplanowano:

  1. Optymalizację przegród wielowarstwowych w celu dostosowania ich do wymagań dotyczących izolacyjności termicznej (ocieplenie obiektu).
  2. Optymalizację stolarki otworowej (wymiana okien, drzwi zewnętrznych).
  3. Przebudowę̨ systemu grzewczego.
  4. Wymianę̨ oświetlenia na energooszczędne.
  5. Montaż ogniw fotowoltaicznych.

Całkowita wartość projektu 1 780 460,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 1 761 665,00 PLN
Poziom dofinansowania – 80,00%
Kwota dofinansowania EFRR: 1 409 332,00 PLN
Środki własne: 371 127,99 PLN

Całość zamówienia zostanie wykonana do dnia 31 maja 2018 r.

Dodaj komentarz

Skip to content