XIV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym 2 i 3 września 2017 r.

XXIV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym odbędą się w Siedlcach
w dniach
2-3 września 2017 r. (sobota-niedziela). Organizatorem jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce. Rokrocznie w wystawie uczestniczy ponad 500 firm, a ekspozycję zwiedza ponad 100 tys. osób.

W tym roku największe tego rodzaju wydarzenie w rejonie odbędzie się pod hasłem „Z TRADYCJĄ DO NOWOCZESNOŚCI”.

W programie:

  • oferty handlowe i usługowe firm,
  • prezentacja rolnictwa, gospodarstw agroturystycznych i grup producentów rolnych,
  • punkty konsultacyjne MODR, MRiRW, ARiMR, ARR, ANR, KRUS i innych instytucji,
  • wystawa zwierząt hodowlanych: bydła, koni, drobnego inwentarza,
  • ekspozycja płodów rolnych, kiermasz kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych
    i owocowych,
  • kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego i literatury rolniczej,
  • prezentacja produktów tradycyjnych i regionalnych,
  • prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych Mazowsza i Podlasia,
  • podsumowania konkursów,
  • występy zespołów artystycznych oraz atrakcje kulturalne dla dzieci i dorosłych.

Z terenu gminy Sabnie prezentować swoje oferty będą:
Pani Jagoda Wiesława Marcjaniuk z miejscowości Sabnie zaprezentuje stoisko pełne szydełkowych serwet, bieżników, butelek na nalewki, maskotek (namiot z napisem RĘKODZIEŁO) w okolicach sceny; w ramach stoiska bezpłatne warsztaty;

Państwo Magdalena i Dariusz Dąbrowscy z miejscowości Hołowienki zaprezentują na stoisku wypieki i inne ekologiczne produkty pochodzące ze swojego gospodarstwa (namiot z napisem EKOLOGIA).

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Sabnie do odwiedzenia wystawy.

Dodaj komentarz

Skip to content