Uczniowie z Sabni na przedświątecznym spotkaniu Ks. Biskupa z Dyrektorami Szkół

Ks. bp Tadeusz Pikus zaprosił na przedświąteczne spotkanie opłatkowe Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Podlaskiego i Mazowieckiego należących do Diecezji Drohiczyńskiej. Spotkanie odbyło się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.

15 grudnia przybyli Dyrektorzy z Województwa Podlaskiego. Spotkanie ubogaciła część artystyczna w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu. Młodzież w programie słowno – muzycznym wprowadziła uczestników w świąteczny klimat. Życzenia ks. Biskupowi w imieniu przybyłych gości złożył dyrektor ciechanowieckiej szkoły Eugeniusz Święcki. Podziękował za możliwość spotkania i życzył błogosławionych i pełnych pokoju świąt Narodzenia Pańskiego.

Natomiast 16 grudnia na spotkanie przybyli Dyrektorzy z Województwa Mazowieckiego. Mieli okazję uczestniczyć w programie artystycznym przygotowanym przez nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół w Sabniach oraz chór ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim. Słowa życzeń i wdzięczności wyraziła dyrektor Zespołu Szkół w Sabniach Anna Siemieniuk. W spotkaniu wzięła udział Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, która w imieniu swoim jak i Mazowieckiego Kuratora Oświaty przekazała słowa życzeń i pozdrowień.

Składając przybyłym dyrektorom życzenia ks. Biskup, wychodząc od słów z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła mówiącego o wielkiej miłości Boga do człowieka, która wyraziła się najpełniej przez przyjście na świat Syna Bożego, mówił o naszej ludzkiej miłości. Jest ona niedoskonała i słaba, a najbardziej jej kruchość jest widoczna, kiedy jest zraniona. Prawdziwe przebaczenie potrzebuje łaski Pana Boga. Boża miłość uczy nas miłosiernego spojrzenia nie tyle na ofiarę, co na winowajcę. Wskazując na żłóbek ks. Biskup przypomniał, że Syn Boży przyszedł na świat przede wszystkim po to, aby dać świadectwo prawdzie.

Nie zabrakło słów życzliwości oraz dobrych życzeń. Spotkanie stało się okazją nie tylko do osobistego złożenia życzeń ks. Biskupowi, ale również do przełamania się opłatkiem w dyrektorskim gronie. Dopełnieniem spotkania była wspólna agapa na seminaryjnym refektarzu. Organizatorem spotkania był ks. kan. Krzysztof Mielnicki – dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Diecezji Drohiczyńskiej.

ks. Marcin Gołębiewski
(tekst ze strony Diecezji Drohiczyńskiej) 

Galeria ze spotkanie jest dostępna na stronie Diecezji Drohiczyńskiej

Dodaj komentarz

Skip to content