Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” dla Zespołu Szkół w Sabniach

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 r. Koncentruje się na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły.

Udział w programie Szkoła Promująca Zdrowie jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do niego podejmuje Rada Pedagogiczna, po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej tj.: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda szkoła promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami szkoły.

Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, które są wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.

Uroczystego wręczenia Krajowych Certyfikatów dokonał Podsekretarz Stanu MEN Maciej Kopeć, podczas spotkania z wyróżnionymi szkołami 23 listopada 2016 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Wyróżnione zostały szkoły z siedmiu województw: lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

W bieżącym roku Krajowe Certyfikaty Szkoły Promującej Zdrowie otrzymało 35 placówek oświatowych, w tym nasza szkoła: Zespół Szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach i Publiczne Gimnazjum im. Heleny Mniszek w Sabniach. W ten sposób dołączyliśmy do grona 175 szkół, które posiadają Krajowy Certyfikat.

Dodaj komentarz

Skip to content