Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach informuje, iż będzie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci żywności prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach po skierowania.

Do pomocy uprawnione są osoby spełniające kryterium dochodowe:
– 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Nr telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
25 787-41-60 lub 516 727 930

Dodaj komentarz

Skip to content