Jak wykorzystać obiekty… i rozruszać społeczność gminy Sabnie?

Debata społeczna o tej tematyce odbyła się w styczniu 2016 r. w Zespole Szkół w Sabniach. Główne wnioski debaty to przede wszystkim: organizacja zajęć na siłowniach z trenerem, organizacja sportowych imprez masowych, zumba dla dorosłych, organizowanie: spływów kajakowych, rajdów oraz nagłaśnianie ich w mediach. Uczniowie z Projektu ” Młody Obywatel” nie poprzestali na wnioskach. Pierwszym naszym krokiem była petycja do Rady Gminy w Sabniach o wsparcie działań wynikłych w dyskusji. Następnie przygotowaliśmy wniosek grantowy do Centrum Edukacji Obywatelskiej, która przy finansowym wsparciu ze strony FUNDACJI BGŻ przygotowała 10 nagród. Wśród nagrodzonej „10” znalazła się nasza grupa. W okresie od kwietnia do lipca naszym zadaniem będzie wykorzystanie przyznanej kwoty na aktywizację sportową mieszkańców gminy Sabnie.


fundacjaobywatel centrum

Dodaj komentarz

Skip to content