Informacja Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – bibliotekarza

Po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i opinią Komisji, postanawiam rozstrzygnąć nabór na wolne stanowisko pracy – bibliotekarza i zatrudnić Panią Marzenę Smolis zam. Kupientyn na tym stanowisku.

Pani Marzena Smolis spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wymagania dodatkowe.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
/-/ Marianna Popławska

Załącznik:
Informacja Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – bibliotekarza

Dodaj komentarz

Skip to content