Komunikat

K O M U N I K A T

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 17 kwietnia 2015r.

w sprawie przeprowadzenia losowania kandydatów na członków

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kupientynie

Stosownie do art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks  wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zmianami) oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej z późn. zm.)  informuję:

że losowanie składu do Obwodowej  Komisji Wyborczej numer 1 w Kupientynie od będzie się w pokoju   nr 7 Urzędu Gminy Sabnie w dniu 20 kwietnia 2015r. ( poniedziałek) o godzinie  10-tej.

Wójt Gminy Sabnie
/-/  Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content