Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12a i 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/171/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 1 kwietnia 2013r. poz.4416) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015r.

Załącznik:
Obwieszczenie Wójta Gminy Sabnie z dnia 07 kwietnia 2015r.

 

Dodaj komentarz

Skip to content