Obwieszczenie o obwodach głosowania

Na podstawie art.16 i art.61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/171/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 kwietnia 2013r. poz.4416)  podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym  o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych do przeprowadzenia  wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Numer
obwodu
głosowania
Granica obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1 Sołectwo Kupientyn : 61-69 nieparzyste, od 70 do końca,
Sołectwo Kupientyn (Kupientyn: 1-60, 62- 68 a parzyste, Jadwisin),
Sołectwo Kupientyn – Kolonia.
Wiejski Dom Kulturyw Kupientynie

Kupientyn 98,

08- 331 Sabnie

 

2 Sołectwo Grodzisk,
Sołectwo Hołowienki,
Sołectwo Sabnie,
Sołectwo Suchodół (Suchodół Szlachecki, Suchodół Włościański, Klepki)
Sołectwa : Chmielnik, Hilarów, Kostki-Pieńki (Kostki-Pieńki, Pieńki Suchodolskie)
Szkoła Podstawowa w Sabniach
Słoneczna 1
08-331 SabnieLokal dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego
3 Sołectwo Kurowice: 1- 38a, 40-86 parzyste,
Sołectwa: Kolonia Kurowice, Kurowice: 39-61,
nieparzyste, od 88 do końca,
Sołectwo Zembrów,
Sołectwa: Kolonia Hołowienki, Wymysły,
Sołectwo Tchórznica Włościańska,
Sołectwa: Stasin, Tchórznica Szlachecka.
Szkoła Podstawowa w Zembrowie
Zembrów 23
08-331 Sabnie
 4 Sołectwa: Nieciecz Dwór, Niewiadoma,Sołectwo Nieciecz Włościańska. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy Włościańskiej Nieciecz Włościańska 30,
08-331 Sabnie

Lokale wyborcze w dniu głosowania otwarte będą w godzinach 700  do 2100.

 

 

Wójt Gminy Sabnie

/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content