Ostrzeżenie o podwyższonym stężeniu ozonu

sabnie.pl

W związku z odnotowanymi w ciągu ostatnich dni podwyższonymi stężeniami ozonu (O3) na stacjach monitoringu powietrza należących do systemu oceny jakości powietrza w województwie  mazowieckim, informujemy, iż w najbliższym okresie mogą zostać przekroczone wartości progowe informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych.

Szczegółowe dane dla województwa mazowieckiego odnośnie wartości ozonu na poszczególnych stacjach pomiarowych znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie pod adresem: http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=raport-dobowy oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/forecast/ozone/provinces?province=106.

Załącznik:
Ulotka

Dodaj komentarz

Skip to content