Informacja

Urząd Gminy Sabnie informuje, iż zgodnie z §42 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenrgetycznego – przedsiębiorstwo energetyczne,  w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, ma obowiązek powiadamiania z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa zwrócił się do tutejszego urzędu z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Gminy Sabnie linka do strony www.warszawa.pgedystybucja.pl na której znajdują się komunikaty o wyłączeniach. Urząd Gminy nie odpowiada za treść komunikatów oraz za powiadamianie mieszkańców o przerwach w dostawie prądu.

Dodaj komentarz

Skip to content