Kolejna wyprawa młodych dziennikarzy


We wtorek 16 kwietnia 2013 r. w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie” uczestnicy warsztatów dziennikarskich z Zespołu Szkół w Sabniach i Szkoły Podstawowej w Zembrowie uczestniczyli w wycieczce do Siedlec.

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego, naj­starszej i naj­większej bi­blio­teki pu­blicznej w re­gio­nie. W czasie godzinnego pobytu zapoznaliśmy się z historią placówki, jej działami i najcenniejszymi książkami. Przeprowadziliśmy również wywiad z panią Joanną Zielińską, kierownikiem działu regionalnego, która odpowiadała na pytania przygotowane w trakcie warsztatów dziennikarskich. Nagrane na dyktafon odpowiedzi zostaną wykorzystane w wywiadzie, który ukaże się w szkolnych gazetach.

Następnie podziwialiśmy zabytkowy budynek siedleckiego ratusza, w którym mieści się Muzeum Regionalne – nieduża, ale wyjątkowo ciekawa i aktywnie rozwijająca się instytucja naukowo-badawcza, podległa Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w redakcji Tygodnika Siedleckiego, gdzie sekretarz redakcji Krzysztof Strzelecki ciekawie opowiadał o historii gazety, codziennej pracy dziennikarzy i różnych wyjątkowych sytuacjach związanych z powstawaniem pisma. Była też możliwość zadawania pytań. Poznawaliśmy także tajniki komputerowego składu gazety, prezentowane przez kierownika działu Marka Stasiuka. Zwieńczeniem pobytu w redakcji było pamiątkowe zdjęcie, wkomponowane specjalnie dla grupy w pierwszą stronę Tygodnika Siedleckiego i wydrukowane tylko dla nas.

Po posiłku w restauracji McDonald’s pełni wrażeń bezpiecznie wróciliśmy do domów.

1 komentarz do “Kolejna wyprawa młodych dziennikarzy”

Dodaj komentarz

Skip to content