Protokół wyboru wykonawcy na świadczenie usługi realizacji wakacyjnego obozu edukacyjnego

Urząd Gminy Sabnie przedstawia Protokół wyboru wykonawcy na świadczenie usługi realizacji wakacyjnego obozu edukacyjnego
w ramach projektu POKL.09.01.02-14-029/11 pt. „LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie”

Załącznik:
Protokół

Dodaj komentarz

Skip to content