Kampania informacyjna Ministerstwa Środowiska poświecona gospodarce odpadami

Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię społeczną promującą właściwe zachowania w postępowaniu z odpadami. Celem kampanii jest dostarczenie informacji na temat zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwrócenie uwagi na korzyści płynące z właściwego postępowania ze śmieciami wywarzanymi w naszych domach.

Informacje dotyczące nowego systemu odbioru odpadów komunalnych, który zgodnie z prawem musi wejść w życie 1 lipca 2013 roku dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska www.naszesmieci.pl

Ministerstwo Środowiska przygotowało również krótkie spoty dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami. Zapraszamy do zapoznania się ze spotami zawartymi na stronie http://naszesmieci.mos.gov.pl/o-kampanii

Dodaj komentarz

Skip to content