Nieodpłatne badania gleb

Urząd Gminy Sabnie w porozumieniu z Okręgową Stacja Chemiczno-Rolniczą w Warszawie proponuje nieodpłatnie badania gleb na zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu oraz pH w próbkach glebowych pobranych z terenu Gminy Sabnie.

W związku z powyższym rolnicy, którzy zainteresowani są pobraniem w/w próbek w swoim gospodarstwie proszeni są o zgłaszanie się do tutejszego urzędu, pokój nr 8, Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Dodaj komentarz

Skip to content