Europejski Fundusz Społeczny – nowe możliwości, nowe wyzwania…

Chcesz się dowiedzieć, jakie możliwości stwarza Europejski Fundusz Społeczny w 2012 roku? Przyjdź na seminarium informacyjne Regionalnego Ośrodka EFS w Siedlcach!

Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach prowadzony przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju „EQUUS” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku zaprasza na seminarium informacyjne pod hasłem „Europejski Fundusz Społeczny – nowe możliwości, nowe wyzwania”. Spotkanie odbędzie się 28 marca 2012 roku, w sali konferencyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach, przy ulicy Chopina 10, w godz. 10.00 – 14.00.

Celem seminarium będzie przedstawienie zmian w Systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które weszły w życie od stycznia br., a także przedstawienie oferty Regionalnego Ośrodka EFS w Siedlcach na 2012 rok. W ramach spotkania uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat Planów Działania PO KL na 2012 rok dla województwa mazowieckiego. Szczególna uwaga podczas spotkania zostanie poświęcona promocji ekonomii społecznej oraz funkcjonujących w podregionie siedleckim partnerstw na rzecz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Omówione zostaną możliwości tworzenia partnerstw na rzecz rozwoju, a także zostanie podpisane porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Mordy . Seminarium będzie również doskonałą okazją do
uzyskania informacji na temat projektów systemowych w ramach Działania 6.2 PO KL, realizowanych przez siedlecką Filię WUP w Warszawie.

Seminarium skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki z EFS w ramach Programu Kapitał Ludzki z powiatów: siedleckiego wraz z miastem Siedlce, mińskiego, garwolińskiego, sokołowskiego, węgrowskiego i łosickiego. Do udziału w seminarium zachęcamy w szczególności przedstawicieli szkół, placówek edukacyjnych (w tym przedszkolnych) lub organów prowadzących, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, instytucji rynku pracy, a także przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje na temat spotkania wraz z programem i formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Ośrodka: www.siedlce.roEFS.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o potwierdzenie uczestnictwa osobiście w Punkcie Informacyjnym Regionalnego Ośrodka EFS w Siedlcach, przy ulicy Chopina 10 (pok. 201, II piętro), telefonicznie pod nr (25) 633 01 39 lub mailowo: info_siedlce@roEFS.pl.

Seminarium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Zaproszenie na seminarium

Program seminarium

Dodaj komentarz

Skip to content