Samodoskonalenie Urzędu Gminy Sabnie

Urząd Gminy Sabnie jest uczestnikiem projektu pt. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą” realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (w partnerstwie z firmą F5) i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Model CAF został zaproponowany jako łatwe w użyciu narzędzie wspomagania organizacji sektora publicznego Europy w wykorzystywaniu metod zarządzania jakością dla usprawnienia ich funkcjonowania. Po zakończeniu samooceny jednostki sporządzą plan doskonalenia swojej jednostki. Ponadto samorządy, które wezmą udział w projekcie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z PO Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”, potrzebnych zmian wynikających z opracowanych planów doskonalenia. Konkurs zaplanowano na IV kwartał 2011 r.

W całym kraju trwają szkolenia uczestników projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. Ich uczestnikami są także pracownicy Urzędu Gminy Sabnie. Jednostki samorządu terytorialnego oceniającą swój potencjał oraz osiągane wyniki w celu określenia swoich mocnych i słabych stron.

Metoda CAF świętuje już swoje dziesięciolecie, a liczba polskich użytkowników CAF zarejestrowanych w bazie Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej przekroczyła dwieście instytucji. Polska jest jednym z najaktywniejszych w Europie krajów wykorzystujących metodę CAF.

Więcej na temat projektu…

Dodaj komentarz

Skip to content